Hankkeen tavoite:

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja kokeilla tietoteknisten ja mobiililaitteiden tukemaa matematiikan opiskelua ja opetusta sekä lukiossa että yläkoulussa.

Hankkeessa testataan uusien tietoteknisten ratkaisuiden pedagogista soveltuvuutta ja teknistä toimivuutta. Erityisesti tutkitaan teknologian käyttöä opiskelijalähtöisessä työskentelyssä matematiikan opiskelussa ja opetuksessa.

Hankkeen avulla luodaan lukiokoulutukseen uusi matematiikan oppimista ja harjoittelua tukeva mobiili yhteisökonsepti.

Hankkeeseen liittyvät osakokonaisuudet: