Kouluvaarit ry - Farfar i skolan rf
Kouluvaarit ry - Farfar i skolan rf

Mitä kouluvaarit tekevät?

Kouluvaarit ovat koulussa erityisesti pienimpien oppilaiden apuna ja tukena. Vaarin kanssa oppilaat voivat tehdä tehtäviä, keskustella ja kuulla tarinoita. Kouluvaarit osallistuvat kerran viikossa opettajan kanssa sovituille tunneille ja myös ruokailevat oppilaiden kanssa. Kaikki kouluvaarien tekemä työ on tarkoitettu lapsen parhaaksi.

Vaari tukee ja kuuntelee

Kouluvaarit toimivat pienille koululaisille luotettavina aikuisina ja "miehenmalleina". Kaikki toiminta on tarkoitettu oppimisprosessin tukemiseen.

Kokemusta ja erikoisosaamista

Kaikilla kouluvaareilla on runsaasti elämänkokemusta ja viisautta, jota lapsille voi välittää. Monella vaarilla on myös tietyn alan, esimerkiksi musiikin tai puutöiden, erityisosaamista. Nämä taidot pääsevät uuteen ja tärkeään käyttöön kouluvaaritoiminnassa.

© Tekijänoikeudet kieltää täällä esiintyvien kuvien kopiointia ilman tekijän lupaa ja käyttöä muussa yhteydessä;
"Copyright tekijänoikeus" kuuluu tekijälle. Tämä asia on tiedettävä.
(TEKIJÄNOIKEUSLAKI 8.7.1961/404).
Näiden sivujen sisällön "tuottaja" ja tekijä on Tauno Huhtala, tiedottaja