Kouluvaarit ry - Farfar i skolan rf
Kouluvaarit ry - Farfar i skolan rf

Farfar i skolan

Barnens bästa

Medfostrarna är ett gäng frivilliga, över 55-åriga män, som vill fungera som stöd och hjälp speciellt för de yngre eleverna i lågstadieskolorna. Tillsammans med medfostraren kan barnen göra uppgifter, diskutera eller höra berättelser. Medfostrarna deltar en gång i veckan i undervisningen (som är förutbestämd med läraren) och äter även skollunch tillsammans med eleverna. Allt arbete som medfostraren utför, gör han med tanke på barnens bästa.

Medfostrare arbetar för tillfället i över tio av Åbos skolor samt i många närkommuners skolor.

Varför behövs medfostrare?

I barnens liv behövs pålitliga vuxna och en trygg uppväxtmiljö. Medfostrarna är för egen del med för att stöda den pedagogiska verksamheten och utveckla en bra och trygg skolmiljö. De hämtar mervärde till inlärningen genom sina egna specialkunskaper och sin livserfarenhet. Medfostrarnas arbete är viktigt och aktuellt!

Jag - en medfostrare?

Svara på följande frågor: Är jag en över 55-årig man? Tycker jag om barn? Vill jag utföra frivilligt arbete för samhällets bästa? Om du svarade jakande på dessa frågor, kan du mycket väl bli en medfostrare.

En medfostrare är en ärlig, positiv och samarbetsvillig man. Han utför arbetet som medfostrare mot lönen en portion gratis mat och han har sunda levnadsvanor. Medfostraren följer skolans regler och bestämmelser samt binder sig i mån av möjlighet till skolans läsår. Hän förhåller sig på samma positiva sätt tills samtliga elever oberoende av elevens kön eller ursprung. Han binder sig till skolans sekretess och yttrar inte egna politiska eller religiösa åsikter. Om väsentliga förändringar (tex slutande) bör medfostraren meddela i god tid till föreningens ordförande.

Med tanke på skolans och elevernas säkerhet ansöker man om att bli medfostrare med hjälp av en ansöknings-blankett, därtill bör den sökande ha minst en referens. Då man blir medlem i Farfar i skolan rf erläggs en liten medlemsavgift.

Kontaktuppgifter

Se Kontaktuppgifter-sidan

© Tekijänoikeudet kieltää täällä esiintyvien kuvien kopiointia ilman tekijän lupaa ja käyttöä muussa yhteydessä;
"Copyright tekijänoikeus" kuuluu tekijälle. Tämä asia on tiedettävä.
(TEKIJÄNOIKEUSLAKI 8.7.1961/404).
Näiden sivujen sisällön "tuottaja" ja tekijä on Tauno Huhtala, tiedottaja