Kouluvaarit ry - Farfar i skolan rf
Kouluvaarit ry - Farfar i skolan rf

Pallivahan koulu, Kärsämäen yksikköKouluvaareja Matti Alikoskea ja Pekka Holkeria on odotettu innolla joka torstai saapuvaksi Kärsämäkeen jo usean vuoden ajan. Vaarit ovat suureksi avuksi mm. oppitunneilla, erilaisissa koulun tapahtumissa ja retkillä sekä kysyttyjä kuuntelijoita ja kavereita myös välitunneilla. Vaarien opastuksella on tehty mm. puutöitä, pajupillejä ja linnunpönttöjä koulun omaan pihapiiriin. Koulullamme toimii myös esikouluryhmiä ja he ovat saaneet ilokseen oman vaarin Tenho Niinijärven, joka jaksaa innokkaasti leikkiä, pelata ja ulkoilla eskarilaisten kanssa. Koulun ja esikoulun yhteisissä tempauksissa ovat kaikki kolme vaaria aktiivisesti mukana, mistä viimeisimpänä esimerkkinä maaliskuussa toteutettu lumiveistostapahtuma.
- Birgitta Repo, opettajaValmistautuminen lumiveistostapahtumaan


Oppilaat kuuntelivat tarkkaavaisesti ohjeita


Opettajat ja kouluvaarit "käskynjaossa"


Lumilinna rakentui kouluvaari Pekka Holkerin opastuksella


Myös opettaja Birgitta Repo osallistui lapioimiseen


Tenho Niinijärvi avusti esikoululaisia

Kouluvaarit Matti Alikoski ja Tenho Niinijärvi

Veistokset viimeisteltiin taiteellisin värein


Esikouluryhmäkin sai työnsä valmiiksi
Palaa takaisin

© Tekijänoikeudet kieltää täällä esiintyvien kuvien kopiointia ilman tekijän lupaa ja käyttöä muussa yhteydessä;
"Copyright tekijänoikeus" kuuluu tekijälle. Tämä asia on tiedettävä.
(TEKIJÄNOIKEUSLAKI 8.7.1961/404).
Näiden sivujen sisällön "tuottaja" ja tekijä on Tauno Huhtala, tiedottaja