Om oss

Katedralskolan i Åbo

är det enda svenskspråkiga gymnasiet i Åbo. Sina anor räknar Katedralskolan från den medeltida katedralskola som man antar har grundlagts år 1276. I dagsläge, läsåret 2017-2018, har Katedralskolan ca 270 studerande och 21 lärare.

Katedralskolan i Åbo är känd för sin högklassiga undervisning och hör till de främsta gymnasierna i Finland. Gymnasieutbildningen är högskoleförberedande och organiserad enligt det årskurslösa systemet.

Skolbyggnaden grundrenoverades åren 2014-2016 och återfick då sin forna glans och prakt. Den pietetsfullt renoverade byggnaden har utrustats med toppmodern teknik och utgör en inspirerande studiemiljö för alla dem som har nöjet att studera eller undervisa vid Katedralskolan. Inredningen har planerats utgående från den nya läroplanen för gymnasiet (GLP 2016) och erbjuder därför på allehanda flexibla lösningar. Hela skolbyggnaden utgör de facto olika slag av studiemiljöer, där de studerande kan studera i grupp, enskilt eller i team, under lärarhandledning eller självständigt.

Katedralskolan i Åbo är ett gymnasium med siktet inställt på framtiden och med en engagerad undervisningspersonal.

Undervisningen följer den nya läroplanen och timfördelningen som trädde i kraft hösten 2016. Bland de ämnen som undervisas räknas förutom flera främmande språk, också matematiken och realämnena ha sin givna plats i undervisningen. Trots att de teoretiska ämnena överväger i Katedralskolans läroplan, kan de studerande utveckla sig också inom idrott, musik och bildkonst. Katedralskolan samarbetar med Åboregionens idrottsakademi och kan erbjuda elitidrottare möjligheter att kombinera idrotten med studier. Inom skolidrotten har Katedralskolan haft stora framgångar i bl.a. fotboll, innebandy och handboll. I musiken kan de studerande avlägga skolvisa tillämpade kurser och då och då sätter de upp en musikal. I bildkonsten brukar de flesta studerande som har valt fördjupade kurser avlägga gymnasiediplomet, som de får ett särskilt betyg för.

Vår värdegrund 

Bilden till höger illustrerar det centrala i värdegrunden för Katedralskolan i Åbo, vars verksamhet bygger på

  • respekt – att respektera sig själv, andra människor och omgivningen
  • tolerans – att lära sig uppskatta mänsklig och kulturell mångfald
  • hållbar livsstil – att genom samarbete tillsammans eftersträva en hålbar livsstil och hållbar utveckling
  • positiv attityd – att vilja ta ansvar för sin egen utveckling och sitt eget välbefinnande, att vilja främja jämlikhet och efterfölja principen om likabehandling samt att arbeta för positiva förändringar

Läroplan för Katedralskolan i Åbo 1.8.2016