Personal

PERSONAL

Rektor: Marianne Pärnänen. Tfn 040 1713889

Biträdande rektor: Lena Malmio. Tfn 040 1907008

Studiehandledare: Inka Halkivaha, som bl.a. sköter om ansökningar om studiestöd. Tfn 040 1385 299

Skolkurator: Anniina Pihlaja , mottagning torsdag och fredag eftermiddagar. Tfn 040 5445316

Hälsovårdare: Maria Lindblom, mottagning onsdag och torsdag. Tfn 040 8097303 eller 02 266 2849.

Kansliet: Skolsekreterare Anna Nyman och Chrisse Lindquist-Karppelin. Tfn 040 8098210

Lärarnas och personalens e-post adresser: fornamn.efternamn@turku.fi

Lärare

Efternamn Tilltalsnamn Läroämne
Biström Henrika modersmål och litteratur
Brink Maria matematik
Ekblad Kristina engelska
Enström Christoffer historia, samhällslära
Halkivaha Inka studiehandledning, engelska
Jutila Riikka finska, musik
Korin-Niemi Mikaela biologi, geografi
Krokfors Peggy matematik, kemi
Laakso Jukka gymnastik/idrott
Lindblad Annika matematik
Lindblom Jörgen gymnastik/idrott, hälsokunskap
Lindfors Jaakko filosofi, historia, livsåskådningskunskap
Lindström*) Benita tyska, franska
Lundström Maria modersmål och litteratur
Malmio Lena bildkonst, gymnastik/idrott
Matturi-Aurén Eija gymnastik/idrott
Myrttinen Jutta engelska
Norrgrann Herman fysik, matematik
Sandell Synnöve evangelisk-luthersk religion, psykologi
Sjöström Marikki finska, hälsokunskap
Korpela Mika koordinator för Åboregionens Idrottsakademi

*) handhar internationella ärenden som gäller intyg för utlandet och t.ex. rekommendationer för
ansökan om utlandsstipendium

Grupphandledare läsåret 2018-2019

1a Christoffer Enström

1b Jaakko Lindfors

1c Henrika Biström

1d Marikki Sjöström

2a Maria Lundström

2b Mikaela Korin-Niemi

2c Lena Malmio

2d Riikka Jutila

3a Kristina Ekblad

3b Annika Lindblad

3c Herman Norrgrann

3d Synnöve Sandell