Frånvaro

Närvaro och frånvaroregler

Även i gymnasiet råder det närvaroplikt. Som studerande har du skyldighet att delta i undervisningen och andra evenemang som ordnas inom ramen för skolans verksamhet

Sjukfrånvaro och -anmälan

Om en studerande är frånvarande pga sjukdom ska hemmet meddela om frånvaron till grupphandledaren, som för in uppgifterna i Wilma.

Frånvaro av annan orsak

Om en studerande måste vara borta av annan orsak ska han eller hon på förhand be om lov av sin lärare.

Frånvaro från provtillfälle

När en studerande insjuknat inför ett prov eller en bedömd prestation, måste hemmet göra sjukanmälan som ett fritt formulerat meddelande på Wilma till den lärare studeranden har prov för, för att studeranden ska ha rätt att ta om provet.

Övrigt

Godtagbar frånvaro är bl.a. sjukdom, nödvändiga tandläkarbesök, läkarbesök eller besök hos kuratorn eller hälsovårdaren, resa som man anhållit om lov för, deltagande i annan verksamhet som ordnats av skolan, deltagande i träning, tävlingar eller läger för dem som är med i idrottsakademins verksamhet, körprov.

Icke godtagbar frånvaro är bl.a. körlektioner, läsning inför prov, träffar med vänner, icke akuta läkar- och tandläkarbesök.

Olovlig frånvaro och/eller för stort antal frånvarotimmar kan leda till att en kurs inte kan bedömas. Kursen räknas då som avbruten och den studerande måste gå kursen på nytt.

Studerande som har fyllt 18 år har rätt att själv meddela om sjukfrånvaro eller anhålla om ledighet. Vid behov kan skolan kräva intyg av hälsovårdspersonal eller förälder.