Aktuellt

Temadagen

”Finland 100 år” var temat för Katedralskolans temadag på fredagen den 6.10 2017. De studerande fick jobba i sina basgrupper och på förmiddagen gjordes uppgifter som hörde ihop med vårt lands 100-åriga historia. Bland uppgifterna fanns bland annat att skapa Läs mera …

Temadag 6.10 om Finland 100 år

Period 2 inleds 6.10 kl 09.00 med en temadag där vi jobbar kring temat Finland 100 år. De studerande får olika uppgifter kring temat som skall lösas i grupper. Temadagens visuella resultat visas upp för hela skolan på självständighetsfesten 5.12.

Vänorternas ungdomskonferens

Vänorternas ungdomskonferens startade i Åbo måndagen den 11.9. I konferensen deltog studerande och lärare från Danmark, Sverige, Norge, Tyskland(Flensburg) och värdlandet Finland. Konferensen började med gemensamma presentationer av vänorterna, städerna, och de olika skolorna som deltagarna kom ifrån. Städerna är Läs mera …

Kattans nya studerandekår

Katedralskolans nya studerandekår valdes idag. Till ny ordförande efter Kajsa Lindholm valdes Elliot Mäkelä på mitten i främre raden. Runt honom finns uppställda den nya styrelsen som består av; Elin Saarela, Helena Parkatti, Linnea Lindfors, Heddi Lindberg, Darren McCracken, Markus Läs mera …