Temadag 6.10 om Finland 100 år

Period 2 inleds 6.10 kl 09.00 med en temadag där vi jobbar kring temat Finland 100 år. De studerande får olika uppgifter kring temat som skall lösas i grupper. Temadagens visuella resultat visas upp för hela skolan på självständighetsfesten 5.12.

Written by