perjantai, 08 kesäkuu 2012

Verkkokurssi aikuislukiossa I

Islamin verkkokurssi Moodle-oppimisalustalla Islamin verkkokurssi Moodle-oppimisalustalla

Lisätietoa

  • Luokka-aste: aikuisopiskelijat
  • Oppilasryhmän koko: suuri ryhmä (yli 20)
  • Oppiaine: äidinkieli ja kirjallisuus
  • Vuorovaikutus: eriaikainen (opettaja-oppilas/oppilaat)
  • Media: oppimisalusta, videotallenteet

Kuvaus

Opettajalla on äidinkielen ja kirjallisuuden oppilasryhmä sekä normaalissa päivälukiossa että aikuislukion puolella.

Käytännön toteutus

Opettaja pitää samat tuntisisällöt samassa aikataulussa sekä päivälukiossa että aikuislukiossa. Sekä päivälukion että aikuislukion opiskelijat ovat mukana oppimisalustan (esim. Moodle) kurssialueella. Erotuksena se, että aikuislukion opiskelijat suorittavat annetut tehtävät verkossa ja päivälukion opiskelijat suurimmaksi osaksi oppitunnin aikana.

Kurssitehtävät Aikuislukion opiskelijat palauttavat kaikki annetut kurssitehtävät Moodleen tehtäville erikseen varatuille alueille. Tehtävien tekemiseen on annettu aikaa aina yhden työviikon loppuun asti eli opiskelija voi joko tehdä kaikki viikon aikana saadut tehtävät kerrallaan tai samassa aikataulussa päivälukion oppilaiden kanssa.

Arviointi Kurssi arvioidaan loppukokeen perusteella.

Opetusmateriaalit

Opettaja on koonnut kaiken opetusmateriaalin oppimisalustan kurssialueelle, jossa materiaali on sekä päivälukiolaisten että aikuislukiolaisten käytettävissä. Opetusmateriaali koostuu opettajan itse tekemistä harjoituksista, vapaasti käytettävästä www-materiaalista sekä opettajan itse tekemistä lyhyistä videoalustuksista. Opettaja kuvaa videot päivälukiossa pidettävillä oppitunneilla. Videon kuvaus tapahtuu esim. Screencast tai Wirecast ohjelmilla.

Opettajan tarvitsema media

Laitteistot: verkkoyhteydellä varustettu tietokone, nettikamera, (langaton) mikrofoni
Sovellukset: Internet selain, oppimisalusta (esim. Moodle), Screencast tai Wirecast-sovellus (videotallenteiden nauhoittamiseen)

Oppilaan tarvitsema media

Laitteistot: verkkoyhteydellä varustettu tietokone
Sovellukset: Internet selain, oppimisalusta (esim. Moodle)

Erityistä huomioitavaa

Koska opettaja käyttää päivälukiossa pidetyillä tunneilla kuvaamiaan tallenteita, täytyy opettajan suunnitella päivälukion tunnit niin, että tallenteista tulee toimivia ja järkeviä. Opettaja ratkaisee asian niin, että päivälukion tunnit aloitetaan useimmiten lyhyellä (max 15min) teorialuennolla, jonka opettaja videoi ja taltioi oppimisalustalle aikuislukion verkko-opiskelijoita varten.

Plussat ja miinukset

+ Opettajan ei tarvitse suunnitella erikseen tuntisisältöjä sekä päivälukioon että aikuislukioon
+ Moodlessa oleva materiaali toimii myös päivälukiolaisille kertausmateriaalina
+ Aikuislukiolaisten ei tarvitse olla ajasta ja paikasta riippuvaisia
- Aikuislukion opiskelijoilta puuttuu samanaikainen kontakti ja vuorovaikutus sekä opettajaan että toisiin oppilaisiin

Muita ideoita tai toteutustapoja

Jos päivälukion opiskelijoilla on kaikilla käytössään tietokone esim. kannettavat, voidaan tuntien aikana tehdä tehtävät verkkoon.

Luettu 2638 kertaa Viimeksi muutettu perjantai, 01 maaliskuu 2013