perjantai, 08 kesäkuu 2012

Verkkokurssi lukiossa

Lisätietoa

  • Luokka-aste: lukio
  • Oppilasryhmän koko: keskikokoinen ryhmä (10-20)
  • Oppiaine: reaaliaineet
  • Vuorovaikutus: eri- ja samanaikainen (opettaja-oppilas/oppilaat, oppilas-oppilas)
  • Media: wiki

Kuvaus

Opettajalla on reaaliaineen (maantiede) kurssi, jonka hän pitää osittain verkossa osittain lähiopetuksena.

Käytännön toteutus

Opetus on järjestetty siten, että yksi kolmesta viikkotunnista pidetään lähiopetuksena ja kaksi viikkotuntia korvataan verkossa opiskelulla. Verkossa opiskelu on pääosin yhteisöllistä tiedon tuottamista ryhmätyönä kurssin wikiin annettujen ohjeiden mukaisesti. Lähitapaamiset käytetään teorian opetukseen sekä oppimistehtävien ohjeistuksen läpikäymiseen.

Kurssitehtävät Kurssin oppimistehtävänä on yhteisen sisällön luominen kurssiwikiin. Tarkoituksena on luoda kurssille oma wiki-oppikirja. Kurssin aikana opiskelijat kokoavat kolmen hengen ryhmissä tietoa annetusta aihepiiristä kurssin yhteiseen wikiin (kuvia, tekstiä, videoita yms.) sekä hyödyntävät wikin sisäisiä ja ulkoisia linkkejä. Oppimistehtävän aiheet jaetaan ryhmille kurssin alkaessa.

Arviointi Kurssi arvioidaan loppukokeen (1/3) ja Wiki-tuotosten perusteella (2/3).

Opetusmateriaalit

Kurssilla ei ole käytössä oppikirjaa, vaan kurssin loppukokeessa käytetään materiaalina oppilaiden itsensä tuottamaa wiki-kirjaa. Wiki-kirjan tekovaiheessa oppilailla on käytössään kaikki netistä saatava materiaali, aiheesta tehtyjä oppikirjoja tai muita teoksia, sekä joitain opettajan valmiiksi kokoamia tiedon lähteitä netissä.

Opettajan tarvitsema media

Laitteistot: verkkoyhteydellä varustettu tietokone
Sovellukset: Internet selain, wikialusta

Oppilaan tarvitsema media

Laitteistot: verkkoyhteydellä varustettu tietokone
Sovellukset: Internet selain, wikialusta

Erityistä huomioitavaa

Sosiaalisen median käyttöehdot opetuksessa

Plussat ja miinukset

+ yhteinen tiedon rakentaminen wikissä helpottaa kokonaisuuksien muodostamisessa ja asioiden välisten suhteiden oivaltamisessa
+ avoin wiki kannustaa panostamaan omaan ja ryhmänsä tuotokseen
+ wiki-työskentely opettaa kriittistä suhtautumista tietoon sekä omien näkemysten perustelua
+ lähitapaamisten aikana voidaan varmistaa työskentelyn eteneminen ja asioiden ymmärtäminen
- wiki-työskentelyssä on vaarana näennäisyhteisöllisyys, jolloin työ voi jäädä vain muutaman oppilaan harteille

Muita ideoita tai toteutustapoja

Sen sijaan, että joka viikko pidetään yksi lähiopetustunti, voidaan opetus järjestää esim. siten, että pidetään pidempiä verkkojaksoja ja pidempiä lähiopetusjaksoja. Opetus voidaan tarvittaessa järjestää myös kokonaan verkossa.

Luettu 2806 kertaa Viimeksi muutettu perjantai, 08 kesäkuu 2012