perjantai, 08 kesäkuu 2012

Verkkoprojekti ala- ja yläkoulussa

Lisätietoa

  • Luokka-aste: alakoulu (soveltuvin osin myös yläkoulu)
  • Oppilasryhmän koko: suuri ryhmä (yli 20)
  • Oppiaine: ympäristö ja luonnontiede
  • Vuorovaikutus: eri- ja samanaikainen (opettaja-oppilas/oppilaat, oppilas-oppilas)
  • Media: oppimisalusta, verkkokokousjärjestelmä

Kuvaus

Kyseessä on koko lukuvuoden kestävä ympäristö- ja luonnontiedon projekti yhteistyössä kahden eri puolella Suomea olevan luokan kesken.

Käytännön toteutus

Mukana on kaksi opettajaa ja kaksi luokkaa, toinen Etelä-Suomesta ja toinen Pohjois-Suomesta. Projektin ideana on tutustua vuodenaikojen vaihteluun ja luonnon eroihin eri puolella Suomea.

Kurssitehtävät Opettajat tuottavat yhdessä projektin aikana työstettäviä tehtäviä, joita oppilaat tekevät tehtävästä riippuen yksin, pareittain tai ryhmissä oman luokkansa ja opettajansa kanssa ympäristö ja luonnontiedon tunneilla. Oppilaiden tuotokset (esim. videokuvaukset, digikuvat, tekstit) julkaistaan yhteisellä oppimisalustalla (esim. Opit, Moodle). Tehtäviin sisältyy toisten töiden läpikäymistä ja kommentointia yhdessä oman luokan kanssa sekä yhteisesti verkossa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Projektin aikana pidetään yhteisiä verkkokokoustunteja (esim. Skype), joiden aikana oppilaat pääsevät näkemään toisiaan samanaikaisesti ja esittämään omia töitään. Verkkokokoukset pidetään yhteisesti koko luokalle opettajan koneen kautta.

Arviointi Koska kyseessä on erillinen kouluprojekti, oppilaiden tuotoksia ei arvioida.

Opetusmateriaalit

Kurssilla on käytössä normaali oppikirja. Osa materiaalista on opettajien itse tekemää ja osa netistä vapaasti saatavilla olevaa materiaalia, jonka opettajat ovat keränneet yhteiselle oppimisalustalle.

Opettajan tarvitsema media

Laitteistot: verkkoyhteydellä varustettu tietokone, nettikamera, (kokous)mikrofoni
Sovellukset: Internet selain, oppimisalusta (esim. Opit, Moodle), verkkokokousjärjestelmä (esim. Skype)

Oppilaan tarvitsema media

Laitteistot: videokuvauksen mahdollistava laite (kännykkä, digikamera)
Sovellukset: Internet selain, oppimisalusta (esim. Opit, Moodle)

Erityistä huomioitavaa

-

Plussat ja miinukset

+ yhteistyö kokonaan toisella puolen Suomea olevan luokan kanssa voi motivoida oppilaita ja rikastaa opetusta
+ toisten töiden kommentointi opettaa palautteen antamista ja vastaanottamista
- Koska oppilaiden tuotoksia ei arvioida, voi tämä heikentää joillain oppilailla motivaatiota panostaa tuotoksen tekemiseen

Muita ideoita tai toteutustapoja

Mikäli koululla on käytössä mobiililaitteita, voidaan osa yhteydenotoista tehdä esim. ulkona luonnossa, jolloin oppilaat näkevät reaaliajassa esim. millainen sää toisella paikkakunnalla sillä hetkellä on, millaiselta luonto näyttää jne.

Oppimisalustan sijaan yhteisiä tuotoksia voidaan julkaista esimerkiksi toisen koulun blogissa, verkkolehdessä, yhteisessä wikissä yms. Tällöin pitää kuitenkin huolehtia, että kaikkien oppilaiden vanhemmilta on lupa oppilaiden töiden ja tuotosten julkaisuun netissä.

Luettu 2308 kertaa Viimeksi muutettu perjantai, 22 helmikuu 2013