Tulosta tämä sivu
perjantai, 08 kesäkuu 2012

Etäopetusta bloggaamalla I

Wordpress-blogialusta Wordpress-blogialusta

Lisätietoa

  • Luokka-aste: lukio
  • Oppilasryhmän koko: keskikokoinen ryhmä (10-20)
  • Oppiaine: vieraat kielet
  • Vuorovaikutus: eriaikainen (opettaja-oppilas/oppilaat, oppilas-oppilas)
  • Media: blogit, oppimisalusta, Youtube

Kuvaus

Lukion valinnainen vieraan kielen kurssi, joka järjestetään pääosin etänä.

Käytännön toteutus

Kurssi toteutetaan oppimisalustan (esim. Fronter) ja blogien (esim. Wordpress) avulla. Kurssin aikana pidetään yksi aloitustapaaminen, jonka aikana käydään läpi kurssin työskentelytavat ja annetaan tarvittaessa opastusta ohjelmistojen käyttöön.

Oppimisalustalla, joka on salasanalla suojattu, on kaikki kurssin käytäntöihin liittyvät ohjeet sekä kielioppiin ja sanastoon liittyvä oppimateriaali. Blogi puolestaan toimii opiskelijoiden tuottaman materiaalin julkaisupaikkana, julkisena yhdessä koottuna kurssituotoksena.

Kurssitehtävät Kurssi on jaettu viikoittaisiin tehtäviin (6 vko). Joka viikko opiskelijat tuottavat omaa kirjallista tai suullista materiaalia kurssin yhteiseen blogiin annettujen ohjeiden mukaisesti. Kirjallinen materiaali voi pitää sisällään tekstiä, kuvia ja linkityksiä eri www-sivuille. Suullinen materiaali on opiskelijoiden tuottamia videonpätkiä (esim. lyhyitä puheita), jotka julkaistaan Youtube palvelussa ja linkitetään blogiin. Jokaiselle opiskelijalle on myös määritelty opponenttipari, jonka tuotosta opiskelija käy kommentoimassa blogissa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Arviointi Kurssilla ei ole koetta, vaan blogiin tuotettu materiaali ja opponointi toimivat kurssin suorituksena ja ne arvioidaan.

Opetusmateriaalit

Ohjeet sekä kielioppiin ja sanastoon liittyvä oppimateriaali on oppilaiden käytettävissä oppimisalustalla. Osa materiaalista on opettajan itse tekemää ja osa valmista oppikirjakustantajien materiaalia tai netistä vapaasti saatavaa materiaalia. Oppilailla on käytössään myös oppikirja, josta löytyy lisämateriaalia kurssin suorittamiseen. Kurssin suorittaminen ei kuitenkaan pohjaudu oppikirjaan, vaan kurssin voi suorittaa myös ilman kirjaa.

Opettajan tarvitsema media

Laitteistot: verkkoyhteydellä varustettu tietokone
Sovellukset: internet selain, blogi-palvelu (esim. Wordpress), oppimisalusta (esim. Fronter)

Oppilaan tarvitsema media

Laitteistot: verkkoyhteydellä varustettu tietokone, videokuvauksen mahdollistava laite (esim. kännykkä, digikamera)
Sovellukset: internet selain, blogi-palvelu (esim. Wordpress), oppimisalusta (esim. Fronter), Youtube

Erityistä huomioitavaa

Oman suullisen tuotoksen julkaiseminen Youtube palveluun voi olla joillekin oppilaille kynnys kysymys, jolloin julkaiseminen ei saa olla kurssilla pakotettua. Tällä kurssilla videon julkaiseminen Youtubessa on vapaaehtoista. Kurssin kuudesta tehtävästä tulee suorittaa viisi, jotta kurssin läpäiseminen on mahdollista. Tällöin opiskelija voi halutessaan jättää videotehtävän suorittamatta. Vaihtoehtoisesti videon voi palauttaa suoraan opettajalle ja omalle opponenttiparille.

Huomioitava myös sosiaalisen median käyttöehdot opetuksessa.

Plussat ja miinukset

+ Julkinen blogi motivoi opiskelijoita panostamaan omiin tuotoksiinsa
+ Kun kurssin käytännön ohjeistus ja muu oppimateriaali pidetään erillisessä salasanalla suojatussa oppimisalustassa, voi kurssin blogi toimia enemmän julkisina portfoliona, oppilaiden yhteisenä tuotoksena
+ Kyseessä on valinnainen kurssi, jolloin kaikki kurssille osallistuvat hyväksyvät kurssin julkisuusperiaatteen
- Julkinen työskentely ei innosta kaikkia oppilaita
- Oppilaita ei voi velvoittaa käyttämään sosiaalista mediaa ja luomaan itselleen blogitunnuksia, joten kurssin on oltava valinnainen ei pakollinen.


Muita ideoita tai toteutustapoja

Opetus voidaan järjestää myös kokonaan blogin avulla ilman erillistä oppimisalustaa.

Luettu 3198 kertaa Viimeksi muutettu tiistai, 26 helmikuu 2013