perjantai, 08 kesäkuu 2012

Nettilehti

Lisätietoa

  • Luokka-aste: alakoulu, yläkoulu, lukio, aikuisopiskelijat
  • Oppilasryhmän koko: keskikokoinen ryhmä (10-20)
  • Oppiaine: äidinkieli sekä ruotsi ja englanti
  • Vuorovaikutus: samanaikainen (opettaja – oppilas/oppilaat, oppilas-oppilas), eriaikainen (opettaja – oppilas/oppilaat, oppilas – oppilas)
  • Media: verkkokokousjärjestelmät, videotallenteet, sähköposti, blogipalvelut

Kuvaus

Suomalaisilla ulkomaankouluilla on oma nettilehti, johon oppilaat kirjoittavat omia tekstejään, osittain myös lehtitekstityyppien mukaisesti. Tekstin lisäksi voidaan käyttää myös valokuvia ja videota. Sisällön tuottaminen on osana kielen oppitunteja tai kotitehtävänä.

Käytännön toteutus

Oppilaat kirjoittavat tekstejä äidinkielen tai muun kielen tunnilla sekä kotityönä. Myös vapaaehtoisesti kirjoitettuja tekstejä otetaan vastaan ja ne voidaan laskea oppiaineissa lisäansioiksi. Osallistuminen nettilehden tekoon voidaan esim. äidinkielen opetuksessa ottaa osaksi pakollista mediakasvatusta. Esimerkiksi yläkoulussa käydään läpi erilaisia mediatekstejä melko tarkasti.

Koska tekstit julkaistaan internetissä avoimella blogialustalla (esim. Blogger) ja ovat kaikkien näkyvillä, oppilaat miettivät tarkemmin, mitä ja miten kirjoittavat. Tämän kautta oppilaiden työskentelyyn saadaan siis lisää tarkkuutta. Oppilaiden anonymiteetti on taattu siten, että he käyttävät nimimerkkiä. Nimimerkin lisäksi on mainittu luokka-aste ja koulu. Aikuiset kirjoittajat esiintyvät omalla nimellään.

Kuvat voidaan ottaa itse tai pyytää joltakulta muulta. Kuvitus voi olla myös käsin piirrettyä. Tekijänoikeuksista on syytä pitää kiinni: jos kuva ladataan netistä, on tärkeää, että siihen on käyttöoikeus.

Jokainen osallistujakoulu voi järjestää lehtikirjoittamisen itse. Kirjoittaminen voidaan integroida saksi tuntiopetusta, erilliseksi toimittaja-kerhoksi, kotiläksyksi jne. Myös valokuvaamiseen keskittyviä kursseja voidaan järjestää.

Pääorganisoijana toimii yksi taho, joka vastaanottaa kaikki tekstit ja koordinoi lehden julkaisua blogialustaan. Vaikka oikoluku tehdäänkin jo kotikoululla, se tarkastetaan vielä uudestaan koordinoivan koulun ja yleensä päätoimittajan puolelta. Päätoimitus samoin editoi tekstejä tarvittaessa, esim. jos tekstistä pitää poistaa osia tai siihen tulee lisätä jotain. Ideana on kuitenkin mahdollistaa oppilaiden oman äänen säilyttäminen tekstissä. Ainoastaan loukkaava, rasistinen tms. kieli tekstissä voi estää jutun julkaisun.

Päätoimittajan kanssa voi pitää ideointipalavereita, joissa tarvittaessa voidaan kehitellä uusia kirjoitusideoita, jo keksittyä aihetta eteenpäin tai keskustella erilaisten mediatekstien käytöstä kirjoittamisessa. Palaverit voidaan pitää niin, että paikalla on päätoimittaja ja opettajia tai päätoimittaja ja oppilaita tai päätoimittaja, opettajia ja oppilaita. Palavereihin sopii hyvin Adobe Connect Pro tai Skype.

Opetusmateriaalit

Opetusmateriaalina on suositeltavaa käyttää äidinkielen oppikirjojen mediakasvatusta. Kielten tunneilla ylipäätään tavalliset kirjoittamista koskevat säännöt on hyvä pitää mielessä. Myös kielioppisääntöjä on hyvä kerrata ja käydä läpi oppilaiden kanssa.

Tuntityöskentelyssä oppilaille voidaan antaa aihepiirejä valmiiksi, mistä tekstin tulisi olla kirjoitettu tai missä tyylilajissa. Oppikirjoista saa hyviä vinkkejä aihevalintoihin. Lisäksi mediassa pinnalla olevien asioiden kommentointi on hyvä tapa saada oppilaat tietoisemmaksi ympäröivästä maailmasta. On myös mahdollista laittaa oppilaat "kentälle" töihin: oppilaan voi laittaa koulussa tai kotikaupungissa järjestettävään tapahtumaan toimittajan töihin; haastattelemaan, kirjoittamaan omasta näkökulmastaan ja kuvaamaan.

Opettajan tarvitsema media

Laitteistot: verkkoyhteydellä varustettu tietokone, nettikamera, kaiutin, mikrofoni, skanneri (oppilaiden omia, käsin tehtyjä piirroksia varten), kamera.

Sovellukset: Skype ja/tai Adobe Connect Pro, Wordpress (tätä sovellusta käyttää koordinoiva koulu).

Oppilaan tarvitsema media

Laitteistot: verkkoyhteydellä varustettu tietokone, nettikamera, kaiutin, mikrofoni, kamera

Sovellukset: Skype ja/tai Adobe Connect Pro

Erityistä huomioitavaa

Palautuspäivistä eli deadlinesta kannattaa pitää kiinni, koska muuten lehden julkaisupäivä helposti siirtyy sovitusta toiseksi. Toisaalta siitä ei kannata olla liian tarkkana, koska eri koulut palauttavat tekstejä eri aikaan. Yhtenä vaihtoehtona on antaa "liian aikainen" palautuspäivä, jotta tekstit varmasti tulevat ajallaan. Ongelma on toki se, että lehden uutta numeroa ei voi julkaista ilman kirjoitettuja asioita.

Tekijänoikeudet on syytä ottaa huomioon, erityisesti kuvien suhteen. Luonnollisesti myös silloin, jos kirjoitettaessa käytetään lähteitä, ne tulee mainita erikseen.

Lehden teko sopii kaiken ikäisille, vaikka vanhemmat oppilaat toki kykenevät yhtäläisemmän tekstin tuottamiseen paremmin, kuin nuoremmat.

Plussat ja miinukset

+ Toteutukseen ei tarvita kalliita laitteita.

+ Sopii kaikenikäisille, joilla kirjoitustaitoa jo on.

- Tekijänoikeuksien kanssa tulee olla tarkkana.

- Palautus- ja julkaisupäivien kanssa tasapainoilu on välillä hankalaa, jos osallistujakouluja ja –oppilaita on useita.

Muita ideoita tai toteutustapoja

Toistaiseksi kirjoittajina ovat toimineet lähinnä peruskouluikäiset oppilaat, mutta tämä olisi varmasti mahdollista toteuttaa myös lukiossa ja aikuisopiskelijoiden parissa. Ehkäpä vanhemmilta oppilailta voisi vaatia vielä enemmän toimittajamaisempaa tekstiä ja tarkkuutta.

Lehdessä voisi käyttää enemmän videota, jos siihen riittää jaksamista ja halua. Se antaisi jälleen uusia toteutusmahdollisuuksia lehdelle.

Luettu 2515 kertaa Viimeksi muutettu tiistai, 12 kesäkuu 2012