perjantai, 08 kesäkuu 2012

Etäopetusta alakouluikäisille ulkosuomalaisille

Kuvakaappaus Peda.net-sivuston Verkkoveräjästä (http://www.peda.net/veraja/uurainen/koulukeskus/oppiaineet/vuosiluokat79/fysiikka/tehtavia) Kuvakaappaus Peda.net-sivuston Verkkoveräjästä (http://www.peda.net/veraja/uurainen/koulukeskus/oppiaineet/vuosiluokat79/fysiikka/tehtavia)

Lisätietoa

  • Luokka-aste: alakoulu
  • Oppilasryhmän koko: keskikokoinen tai suuri ryhmä (10-20 tai suurempi)
  • Oppiaine: kielet (ja reaaliaineet)
  • Vuorovaikutus: eriaikainen (opettaja-oppilas/oppilaat, oppilas-oppilas)
  • Media: Oppimisalusta, ääni- ja videotallenteet, sähköposti, (verkkokokousjärj.)

Kuvaus

Ryhmä alakouluikäisiä ulkosuomalaisia oppilaita, jotka opiskelevat suomeksi etäopetuksessa

Käytännön toteutus

Oppilaat asuvat ympäri maapalloa, eivätkä ole muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta tavanneet opettajaa tai toisia oppilaita koskaan. Eri aikavyöhykkeillä asuvien oppilaiden kanssa samanaikaisen vuorovaikutuksen toteuttaminen on haastavaa. Opiskelu siis perustuu melko itsenäiseen tehtävien tekemiseen, mutta myös eriaikaiseen vuorovaikutukseen opettajan ja toisten oppilaiden kanssa.

Etäopetus tapahtuu verkkokurssina, joka rakennetaan oppimisympäristöön (esim. Peda.Netin Veräjä). Oppilaat tekevät tehtäviä kotikoneillaan, itselleen sopivana ajankohtana, omien vanhempien tai muun ohjaavan aikuisen tukemana.

Kurssitehtävät Kurssi sisältää jaksoja, joita käydään lukuvuoden edetessä läpi. Jakson sisällöt kootaan jaksosivulle, jossa opettaja jakaa ajankohtaisen tiedon: tehtävänannot, harjoitukset, videot, äänitallenteet, linkit, aikataulut, verkkokeskustelut, kertaukset/kokeet jne. Opettaja julkaisee uuden jakson materiaaleineen lukuvuosisuunnitelmassa annetun aikataulun mukaisesti - riippumatta siitä, ovatko kaikki tehneet edellisiä tehtäviä valmiiksi.

Opettaja perustaa jokaiselle oppilaalle myös oman sivun. Pienimpien oppilaiden kohdalla omille sivuille avataan valmiiksi esim. kirjoitelma-aihiota ja pohjia tehtävien tekemiselle, isommat oppilaat selviävät ohjeiden kanssa itsenäisesti. Opettaja antaa palautetta tehtävistä/kirjoitelmista oppilaalle hänen omalle sivulleen.

Oppilaat tekevät tehtäviä omalle sivulleen, mutta pääsevät katsomaan myös toistensa sivuja (kuvia, kirjoitelmia, linkkejä) ja voivat osallistua siellä toisten oppilaiden aloittamiin verkkokeskusteluihin.

Oppilaan ja opettajan välinen kommunikaatio toteutuu pitkälti sähköpostilla ja oppimisympäristön työkaluilla. Oppilaat voivat halutessaan olla opettajaan yhteydessä myös muilla tavoin, esim. Skypen avulla.

Opetusmateriaalit

Oppilaalla ja opettajalla on käytössä oppikirja. Oppimisympäristössä on tehtäviä oppikirjan sisällön pohjalta.

Kurssilla käytetään valmista materiaalia - sekä kaikille avointa netistä löytyvää materiaalia että ostettua materiaalia (esim. Tutki.Net) - ja myös opettajan tuottamaa materiaalia: tekstiä, kuvia, ääni- ja videotallenteita sekä erilaisia oppimisympäristön työkaluilla toteutettuja harjoituksia.

Ääni- ja videotallenteiden avulla opettaja voi esim. opettaa jaksoon liittyvän asian tai tuoda vaihtelua muuten tekstipitoiseen opiskeluun.

Opettajan tarvitsema media

Laitteistot: verkossa olevan tietokone, web-kamera, mikrofoni, kaiutin

Sovellukset: Internet-selain, selainlaajennuksista ainakin Java, Flashia ja FlashPlayer, äänentallennussovellus (esim. QuickTime) ja videotallennussovellus (esim. Screenast-o-Matic)

Oppilaan tarvitsema media

Laitteistot: verkossa oleva tietokone, kaiutin

Sovellukset: Internet-selain, selainlaajennuksista ainakin Java, Flashia ja FlashPlayer, mediatoistin (esim. QuickTime)

Erityistä huomioitavaa

Alakouluikäisten etäopiskelussa oppilaan vanhempien tuki on lähes välttämätön, joten etäopettajan on ohjeistettava paikoin myös oppilaiden vanhempia kurssin kulusta.

Opetuksessa ja kurssijärjestelyissä on otettava huomioon myös oppilaiden ikätason mukainen kyky itsenäiseen työskentelyyn.

Vaikka vanhemman/muun aikuisen apu on usein tarpeellinen, oppilaan tulee tehdä jakson kertaukset ja lukuvuoden kokeet aikuisen valvomana, mutta itsenäisesti. Vanhempia on informoitava tästäkin.

Verkkoyhteydet voivat joissakin maissa olla haastavat (esim. jatkuvat sähkökatkokset) - opettajan on siis toisinaan huomioitava oppilaiden asuinalueen poikkeukselliset olosuhteet. Myös loma-ajat vaihtelevat eri maiden kesken melko paljon.

Opettajan on oltava tarkkana netistä löytyvän materiaalin kanssa - paikoin tekijänoikeudet rajoittavat kuvien tai materiaalien käyttöä. Opettajan on hyvä muistaa vähintäänkin lisätä lähde/nettiosoite, mutta toisinaan lupa kuvan/materiaalin käyttämiseen on kysyttävä erikseen.

Plussat ja miinukset

+ Opiskelu ryhmänä on eri aikavyöhykkeistä huolimatta mahdollista.

+ Kurssille on mahdollista ottaa oppilaita myös kesken lukuvuoden.

+ Mahdollisuus vuorovaikutukseen innostaa oppilaita.

+ Oppimisympäristön monipuolinen hyödyntäminen tekee opiskelusta mukavaa!

+ Suljettu ympäristö on turvallinen paikka tiedon jakamiseen.

+ Kurssi tarjoaa opettajalle mahdollisuuden toteuttaa opetusta luovasti ja innovatiivisesti.

- Samanaikaisen vuorovaikutuksen puute on toisinaan todellinen puute.

- Passiivisten oppilaiden motivoiminen on verkkokurssilla hankalaa.

- Oppilaan tehtävien tekemistä ei pysty kontrolloimaan kovin kattavasti, jos oppimisympäristöön ei tallennu tietoa oppilaan toimista.

- Suljettu ympäristö vaikeuttaa toimivien ideoiden ja hyvien materiaalien jakamista toisten etäopettajien kanssa.

Muita ideoita tai toteutustapoja

- Toteutus toimii myös muilla kouluasteilla (ainakin yläkoulu ja lukio) ja muissakin oppiaineissa.

- Samanaikaiseen vuorovaikutukseen voisi pyrkiä, vaikka se ei täydessä määrässään toteutuisikaan.

- Kurssin aikataulu voisi olla joustavampi eli kaikki tehtävät julkaistaisiin heti - oppilas voisi siten käydä lukuvuoden haluamassaan aikataulussa itsenäisesti työskennellen.

Luettu 2875 kertaa Viimeksi muutettu tiistai, 26 helmikuu 2013