perjantai, 08 kesäkuu 2012

Kansainvälisyyttä etäyhteyden avulla

Lisätietoa

  • Luokka-aste: alakoulu, yläkoulu, lukio
  • Oppilasryhmän koko: pieni ryhmä (max 10) tai keskikokoinen ryhmä (10-20)
  • Oppiaine: vieraat kielet
  • Vuorovaikutus: samanaikainen (opettaja-oppilaat, oppilas-oppilas)
  • Media: verkkokokousjärjestelmä, chat

Kuvaus

Opettajalla on vieraan kielen kurssi (venäjä), jossa on mukana ystävyysluokka Venäjältä.

Käytännön toteutus

Kurssi toteutetaan muutoin täysin lähiopetuksena, mutta kurssin aikana ollaan joitain kertoja reaaliaikaisessa yhteydessä toisessa maassa olevaan ystävyysluokkaan verkko-kokousjärjestelmän (esim. Adobe Connect) kautta sekä chatissa.

Kurssitehtävät Kurssin aikana oppilaat ovat yhteydessä ystävyysluokan oppilaisiin joko verkko-kokousjärjestelmän avulla tai chatissa. Videotunnit pidetään opettajan koneen kautta siten, että opettaja heijastaa kuvan valkokankaalle ja oppilaat pitävät esityksen luokan yhteisen nettikameran ja kokousmikrofonin välityksellä. Chat tuntia varten on hyvä olla käytössä koulun tietokoneluokka tai kannettavat koneet jokaisella oppilaalla.

Ensimmäistä videotuntia varten oppilaat ovat valmistelleet etukäteen esitelmiä omasta maasta, jotka he esittävät ystävyysluokalle reaaliaikaisen videoyhteyden välityksellä. Samoin myös ystävyysluokka on tehnyt omat esityksensä omasta maastaan. Oppilaat valmistelevat esityksenä esim. PowerPointilla, jolloin oppilaiden esityskalvot voidaan näyttää verkkokokousjärjestelmän kautta samalla, kun oppilaat esittävät asiansa suullisesti.

Toisen videotunnin aiheena on kysely-tunti, jolloin oppilaat ovat etukäteen valmistelleet kysymyksiä edellisen videotunnin esitysten perusteella. Oppilaat esittävät kysymykset itse toisilleen. Kysymykset on kirjoitettu myös tekstinä dokumenttiin, joka näkyy verkkokokousjärjestelmän kautta.

Kolmannella etäyhteyskerralla oppilaat ovat chat-yhteydessä ystävyysluokan oppilaiden kanssa. Chat-juttelun aihe valitaan oppilaiden kielitaidon ja kirjoittamisen osaamisen perusteella.

Arviointi Osallistumista etäyhteydenottoihin arvioidaan normaalin tuntiaktiivisuuden tapaan.

Opetusmateriaalit

Kurssilla on käytössä tavalliseen tapaan oppikirja. Oppilaiden esityksiä varten materiaalia haetaan netistä ja muista oppikirjoista.

Opettajan tarvitsema media

Laitteistot: verkkoyhteydellä varustettu tietokone, nettikamera, kaiutin, kokousmikrofoni

Sovellukset: verkkokokousjärjestelmä (esim. Adobe Connect), chat-sovellus (esim. Messenger)

Oppilaan tarvitsema media (chat yhteydenottoa varten)

Laitteistot: verkkoyhteydellä varustettu tietokone

Sovellukset: Internet selain, chat-sovellus (esim. Messenger)

Erityistä huomioitavaa

Oppilaiden ikä ja kielenosaamisen taso vaikuttaa etäyhteyden onnistumiseen.

Plussat ja miinukset

+ yhteys aitoon kielen ympäristöön ja kieltä käyttäviin ihmisiin motivoi kielen oppimista

+ oppilaat oppivat samalla myös asioita opettelemansa kielialueen kulttuurista

- oppilaiden ujous ja kielitaito voi toimia esteenä

Muita ideoita tai toteutustapoja

-

Luettu 2703 kertaa Viimeksi muutettu maanantai, 10 kesäkuu 2013