perjantai, 08 kesäkuu 2012

Verkkokurssi aikuislukiossa II

Lisätietoa

  • Luokka-aste: aikuislukio
  • Oppilasryhmän koko: yksi oppilas
  • Oppiaine: reaaliaineet
  • Vuorovaikutus: eriaikainen (opettaja – oppilas)
  • Media: oppimisalusta

Kuvaus

Aikuislukion historian kurssi, joka on suoritettavissa koko lukuvuoden ajan omassa aikataulussa.

Käytännön toteutus

Opettaja rakentaa oppimisalustaan (esim. Moodle) koko kurssin valmiiksi siten, että opiskelija voi kurssille ilmoittauduttuaan suorittaa koko kurssin omassa tahdissaan.

Kurssitehtävät Kurssin suorittaminen koostuu opettajan kurssille tekemistä tehtävistä, joihin opiskelija itsenäisesti ja/tai opettajan valmiiksi antamien materiaalien avulla etsii vastauksia, kirjoittaa esseitä ja omia pohdintoja yms.

Arviointi Kurssiin kuuluu myös koe. Opettaja määrittelee ajat ja paikan (yleensä opettajan oma oppilaitos), jolloin kokeen voi suorittaa. Aikoja on annettu useampi lukuvuoden aikana. Ennen kokeeseen tuloa opiskelijan pitää olla suorittanut kaikki kurssin tehtävät. Opiskelija voi halutessaan suorittaa kokeen oman paikkakuntansa jossain oppilaitoksessa, jos hän saa järjestettyä itselleen valvonnan.

Opetusmateriaalit

Opetusmateriaalina on pääosin oppikirja sekä internetistä löytyvä materiaali. Kurssia ei ole kuitenkaan rakennettu vain yhden tietyn kustantajan oppikirjan ympärille, vaan opiskelija voi käyttää mitä tahansa kyseisen kurssin historian oppikirjaa materiaalinaan. Opettaja on tehnyt kurssin tehtävät ja linkittänyt valmiiksi tehtäviin sopivaa materiaalia.

Opettajan tarvitsema media

Laitteistot: verkkoyhteydellä varustettu tietokone

Sovellukset: Internet selain, oppimisalusta (esim. Moodle)

Oppilaan tarvitsema media

Laitteistot: verkkoyhteydellä varustettu tietokone

Sovellukset: Internet selain, oppimisalusta (esim. Moodle)

Erityistä huomioitavaa

-

Plussat ja miinukset

+ Kurssin voi suorittaa kokonaan ajasta ja paikasta riippumatta silloin, kun opiskelijalle parhaiten sopii

- Kurssilta puuttuu sosiaalinen kontakti toisiin opiskelijoihin

- Kurssin suorittaminen jää helposti kesken, kun tiukkoja aikatauluja ei ole

Muita ideoita tai toteutustapoja

-

Luettu 2234 kertaa Viimeksi muutettu perjantai, 22 helmikuu 2013