keskiviikko, 06 kesäkuu 2012

Verkkokokousjärjestelmät lukio-opetuksessa

Lisätietoa

  • Luokka-aste: lukio
  • Oppilasryhmän koko: keskikokoinen ryhmä (10-20)
  • Oppiaine: vieraat kielet
  • Vuorovaikutus: saman- ja eriaikainen (opettaja-oppilas/oppilaat oppilas-oppilas)
  • Media: verkkokokousjärjestelmä, oppimisalusta

Kuvaus

Opettajalla on vieraan kielen kurssi, jolla on mukana oppilaita kolmesta eri lukiosta.

Käytännön toteutus

Kurssi toteutetaan osittain samanaikaisena opetuksena verkkokokousjärjestelmän (esim. Adobe Connect) avulla sekä eriaikaisena opetuksena oppimisalustalla (esim. Moodle). Oppilailla on mahdollisuus käyttää verkkokokousjärjestelmää myös omalla ajallaan paritöiden tekemisessä.

Oppilaille on koulun puolesta järjestetty koneet ja tila, joissa he voivat osallistua verkkokokouksiin. Halutessaan oppilas voi osallistua opetukseen myös kotoa käsin, sillä kaikki työskentely tapahtuu verkon välityksellä. Verkkokokouksia järjestetään kerran viikossa.

Kurssitehtävät Varsinainen kurssin opetus (esim. kielioppi, tehtävät ja harjoitukset) tapahtuu oppimisalustalla. Oppimisalustalla oppilaat voivat omassa aikataulussaan, mutta kuitenkin opettajan luomien aikataulujen sisällä ja annettuja deadlineja noudattaen, tehdä kurssilla vaaditut tehtävät. Osa kurssin tehtävistä käsitellään yhteisissä verkkokokouksissa, jolloin opetuksen pääpainona on kielen puhuminen ja kuunnellun ymmärtäminen.

Oppilaat tekevät kurssilla paritehtävän, jonka tuotoksen he esittelevät koko ryhmälle verkkokokouksien aikana. Paritehtävien tekemiseen oppilailla on käytössään paitsi oppimisalustan keskustelualueet ja chat, myös kurssin verkkokokousjärjestelmä, jonka he voivat halutessaan varata itselleen käyttöön. Opettaja kannustaa oppilaita muodostamaan parit eri kouluissa olevan oppilaan kanssa, jolloin oppilaat saavat myös hyvää kokemusta parityöskentelystä etänä.

Arviointi Kurssin kokeen opettaja on rakentanut oppimisalustaan. Koe on avoinna tiettynä ennalta ilmoitettuna aikana, jolloin oppilaat tulevat tekemään kokeen joko oman koulunsa tiloihin tai kotoa käsin.

Opetusmateriaalit

Oppilailla on käytössään oppikirja, opettajan oppimisalustalle tekemä materiaali ja harjoitukset sekä netistä vapaasti saatavilla oleva materiaali, jonka opettaja on valmiiksi linkittänyt oppimisalustalle.

Opettajan tarvitsema media

Laitteistot: verkkoyhteydellä varustettu tietokone, nettikamera, kaiutin, mikrofoni

Sovellukset: verkkokokousjärjestelmä (esim. Adobe Connect), oppimisalusta (esim. Moodle)

Oppilaan tarvitsema media

Laitteistot: verkkoyhteydellä varustettu tietokone, nettikamera, kaiutin, mikrofoni

Sovellukset: verkkokokousjärjestelmä (esim. Adobe Connect), oppimisalusta (esim. Moodle)

Erityistä huomioitavaa

Koska verkkokokouksen kautta pidettävät tunnit perustuvat pääosin kielen puhumisen ja kuunnellun harjoitteluun, ei niinkään substanssin opettamiseen, ei opettajalla tarvitse olla käytössään muita laitteita (esim. dokumenttikameraa) kuin verkkoyhteydellä varustettu kone äänilaitteineen. Jos opettaja haluaa tunnin aikana käyttää havainnollistavaa materiaalia, hän voi tehdä sen esim. Adobe Connectin tiedoston jaon kautta tai antamalla oppilaille linkkejä nettisivuille chatin avulla.

Plussat ja miinukset

+ Opetusta saadaan järjestettyä kouluihin pienellekin oppilasryhmälle

+ Oppilaat voivat halutessaan osallistua myös samanaikaiseen opetukseen kotoa käsin

+ Oppilailla on paritöiden tekemiseen tarjolla myös samanaikaisia yhteydenpitovälineitä

- Eri lukioissa oppitunnit alkavat eri aikaan, mikä hankaloittaa samanaikaisen opetuksen järjestämistä

- Oppilaat eivät tapaa opettajaa tai toisiaan lähitapaamisissa

Muita ideoita tai toteutustapoja

Kurssin arvioinnin ei tarvitse perustua kokeeseen, vaan arvioinnissa voidaan käyttää kurssin tehtäviä ja harjoituksia sekä parityötä.

Aikatauluongelmat voidaan ratkaista järjestämällä verkkokokoukset ilta-aikaan.

Luettu 2437 kertaa Viimeksi muutettu perjantai, 22 helmikuu 2013