tiistai, 05 kesäkuu 2012

Verkkokokousjärjestelmät ala- ja yläkoulun opetuksessa

Lisätietoa

  • Luokka-aste: alakoulu, yläkoulu
  • Oppilasryhmän koko: pieni ryhmä (max 10)
  • Oppiaine: vieraat kielet
  • Vuorovaikutus: samanaikainen (opettaja-oppilas/oppilaat oppilas-oppilas), eriaikainen (opettaja-oppilas/oppilaat)
  • Media: verkkokokousjärjestelmä, oppimisalusta, dokumenttikamera

Kuvaus

Opettajalla on vieraan kielen kurssi, jolla on mukana oppilaita kahdesta koulusta, viisi oppilasta opettajan omasta koulusta ja viisi etäkoulusta.

Käytännön toteutus

Oppitunnit pidetään verkkokokousjärjestelmän (esim. Adobe Connect) kautta siten, että opettaja itse on omassa luokassaan, opettajan oman koulun oppilaat viereisessä koulun tietokoneluokassa kukin omilla koneillaan ja etäoppilaat oman koulunsa tietokoneluokassa omilla koneillaan. Etäoppilailla on luokassa mukana valvova aikuinen (esim. koulunkäyntiavustaja). Opettaja on vastuussa oman luokkansa oppilaista. Kaikki näkevät toistensa yksittäisen kuvan koneen ruudulla.

Opettaja on verkkokokousjärjestelmän kautta yhteydessä samanaikaisesti koko ryhmään ja tarvittaessa yksittäiseen oppilaaseen sekä video- ja ääniyhteydellä että chatin avulla.

Kurssitehtävät Opettaja käyttää tunnin aikana opettajajohtoisen opetuksen lisäksi sekä pari-, ryhmä-, että yksilötehtäviä. Pari- ja ryhmätehtäviä oppilaat voivat tehdä oman lähiryhmänsä oppilaiden kesken tai videoyhteyden avulla toisen koulun oppilaiden kanssa. Esim. Adobe Connect ohjelmassa opettaja voi muodostaa oppilaista pareja ja määritellä, ketkä oppilaat keskustelevat keskenään ja ovat kuva- ja ääniyhteydessä toisiinsa.

Opettaja käyttää myös oppimisalustaa (esim. Opit, Moodle), jossa oppilaat tekevät opettajan antamia tehtäviä sekä tunnin aikana että halutessaan myös kotitehtävänä. Tunnin aika opettaja voi ohjeistaa oppilaita kirjautumaan oppimisalustalle ja tekemään sinne jo etukäteen laittamansa tehtävän tai hakemaan lisätietoa linkkilistojen yms. kautta. Tunnin aikana opettaja voi myös laittaa oppilaille verkkokokousjärjestelmän chat-toiminnon kautta linkkejä lisämateriaalin, tehtäviin yms.

Arviointi Kokeet järjestetään samaan aikaan molemmissa kouluissa. Opettaja on etukäteen lähettänyt kokeet etäkoululle.

Opetusmateriaalit

Opettajalla ja oppilailla on käytössä oppikirja. Tämän lisäksi opettaja käyttää netistä vapaasti saatavilla olevaa materiaalia esim. kielioppiharjoituksia. Lisäksi opettajalla on oppimisalustalla (esim. Opit) käytössään valmista materiaalia, kuten tehtäviä, kirjoitelma-aihioita, harjoituksia jne.

Opettaja välittää oppimateriaalia oppilaille verkkokokousjärjestelmän kautta (dokumenttikameran kuva, chat, tiedostojen jakaminen) ja oppimisalustalla. Opettaja voi tarvittaessa lähettää etäkoulun valvojalle sähköpostilla etukäteen myös monisteena olevia harjoituksia ja tehtäviä.

Opettajan tarvitsema media

Laitteistot: verkkoyhteydellä varustettu tietokone, nettikamera, kaiutin, mikrofoni, dokumenttikamera

Sovellukset: verkkokokousjärjestelmä (esim. Adobe Connect), oppimisalusta (esim. Moodle, Opit)

Oppilaan tarvitsema media

Laitteistot: verkkoyhteydellä varustettu tietokone, nettikamera, kaiutin, mikrofoni

Sovellukset: verkkokokousjärjestelmä (esim. Adobe Connect), oppimisalusta (esim. Moodle, Opit)

Erityistä huomioitavaa

Ala- ja yläkoulun oppilailla on aina oltava valvova aikuinen, joka on vastuussa oppilasryhmästä.

Malli toimii hyvin erityisesti pienellä ryhmällä. Ryhmäkoon kasvaessa lähemmäs 20 oppilasta oppilaiden yksilöllinen ohjaaminen on huomattavasti vaikeampaa. Samoin kuvaruudulle tulee liian monta pientä kuvaa, jolloin opettajan on vaikeaa ottaa jokainen oppilas huomioon opetuksen aikana.

Plussat ja miinukset

+ Opetusta saadaan järjestettyä kouluihin pienellekin oppilasryhmälle

+ Molemmat oppilasryhmät ovat opetuksen suhteen samanlaisessa tilanteessa, eli opettaja ei ole läsnä samassa tilassa kummankaan ryhmän oppilaiden kanssa

+ Jokainen oppilas on omalla koneellaan, jolloin opettaja ja oppilaat näkevät yksittäisen oppilaan kuvan

+ Oma kone mahdollistaa pari- ja ryhmätyöskentelyn järjestämisen etänä

- Etäopetusta varten on aina varattava koulun tietokoneluokka viittä oppilasta varten. Erillinen etäopetustila tai kannettavat tietokoneet toimisivat joustavammin

- Tietokoneluokat ovat usein suunniteltu niin, että kirjatyöskentelyyn on huonosti pöytätilaa

Muita ideoita tai toteutustapoja

Samanlainen toteutus toimii myös muilla kouluasteilla (lukio, aikuiskoulutus) sekä monissa muissa oppiaineissa.

Luettu 2799 kertaa Viimeksi muutettu perjantai, 22 helmikuu 2013