tiistai, 05 kesäkuu 2012

Videovälitteinen opetus ryhmälle

Lisätietoa

  • Luokka-aste: alakoulu, yläkoulu, lukio
  • Oppilasryhmän koko: pieni ryhmä (max 10)
  • Oppiaine: vieraat kielet
  • Vuorovaikutus: samanaikainen (opettaja-oppilas/oppilaat)
  • Media: videoneuvottelulaitteisto, dokumenttikamera

Kuvaus

Opettajalla on opetettavana oppilasryhmä etänä pienessä saariston koulussa. Ryhmässä on samaan aikaan oppilaita kahdelta eri luokka-asteelta.

Käytännön toteutus

Opettajalla on koulussa käytössä erillinen etäopetustila, jossa on kaikki tarvittavat välineet. Etäoppilaat osallistuvat tunnille oman koulunsa tietokoneluokassa, jossa jokaisella oppilaalla on tarvittaessa käytössään oma tietokone. Opettaja näkee omalta koneeltaan koko luokan kerrallaan ja voi näin seurata, mitä luokassa tapahtuu. Ala- ja yläkoulussa oppilailla on oltava valvova aikuinen paikalla.

Opettaja aloittaa tunnin usein edellisen tunnin aiheen kertauksella ja selvittää, mitä asioita tulevan tunnin aika käydään läpi ja miten. Koska oppitunnille osallistuu kahden luokka-asteen oppilaita, tunnin kulku on opettajajohtoinen siten, että sillä aikaa, kun opettaja opettaa/ohjaa toista ryhmää, tekee toinen ryhmä luokassa heille annettuja tehtäviä yksin tai pareittain.

Kurssitehtävät Tunnin aikana tehdään oppikirjan tehtäviä, opettajan tekemiä tehtävämonisteita tai netissä olevia tehtäviä. Kun oppilaat ovat täyttäneet monisteet, niitä voidaan käydä yhdessä läpi tai oppilaat voivat lähettää ne tarkistettavaksi etäkoulun skannerilla suoraan opettajan tulostimeen.

Arviointi Opettaja lähettää etukäteen kokeet etäkoululle

Opetusmateriaalit

Opettajalla ja oppilailla on käytössään oppikirja. Oppikirjan lisäksi opettaja käyttää opetuksessaan itse tekemiään tehtäviä ja lisämateriaalia, jotka opettaja lähettää joko etukäteen koululle sähköpostilla tai lähettää tunnin aikana (skannerilla tai koneelta) suoraan etäkoulun tietokoneluokan tulostimeen, josta oppilaat saavat tehtävät itselleen paperimuodossa. Oppilailla on vastaava mahdollisuus lähettää tekemänsä tehtävät opettajalle.

Opettaja käyttää myös netistä löytyviä materiaaleja ja tehtäviä, joita oppilaat voivat tehdä omilla koneillaan yksin tai pareittain oppitunnin aikana.

Opettajan tarvitsema media

Laitteistot: videoneuvottelulaitteisto, skanneri, tulostin

Sovellukset: internet selain

Oppilaan (etäkoulun) tarvitsema media

Laitteistot: videoneuvottelulaitteisto, kaiutin, kokousmikrofoni, tulostin, skanneri

Sovellukset: internet selain

Erityistä huomioitavaa

Koska opettajalla on samalla oppitunnilla mukana kahden eri luokka-asteen oppilaita, tulee oppitunti suunnitella ja aikatauluttaa suhteellisen tarkasti. Opettajan etukäteen tekemä käsikirjoitus tunnin kulusta auttaa asiassa.

Ala- ja yläkoulun oppilailla on aina oltava valvova aikuinen, joka on vastuussa oppilasryhmästä.

Plussat ja miinukset

+ opetusta saadaan pieniin kouluihin pienellekin oppilasryhmälle ilman, että opettajan tarvitsee matkustaa paikan päälle pitämään opetusta

- kahden luokka-asteen samanaikainen opettaminen haastavaa ja vaatii hyvää etukäteiskäsikirjoitusta

- tunnin aikana vaikea muuttaa etukäteen suunniteltua sisältöä

Muita ideoita tai toteutustapoja

Skanneri ja tulostin opettajalla ja etäkoulussa ei ole välttämätöntä, mutta helpottaa esimerkiksi paperitehtävien lähettämistä. Videoneuvottelulaitteiston sijaan opetus voitaisiin yhtä hyvin hoitaa jonkin verkkokokousjärjestelmän (esim. Adobe Connect) avulla, jolloin opettajalla on helpommat mahdollisuudet olla vuorovaikutuksessa yksittäiseen oppilaaseen (jos kaikki oppilaat osallistuvat kokoukseen omilta koneiltaan.)

Samanlainen toteutus toimii myös muilla kouluasteilla, erityisesti lukiossa, ja muissa oppiaineissa. Alakoulussa voi olla haastavampaa, jolloin etäoppilaita valvovalla opettajalla/koulunkäyntiavustajalla on suurempi rooli opetuksen onnistumisessa.

Luettu 2818 kertaa Viimeksi muutettu maanantai, 25 maaliskuu 2013