Etäopetusmallit

Etäopetuksen mallien on tarkoitus antaa erityisesti aloittelevalle etäopettajalle yksinkertaisia ideoita siitä, millä tavoin etäopetusta voidaan järjestää eri kouluasteilla. Mallit eivät ole kattavia pedagogisia kuvauksia tai teknisiä ohjeita etäopetuksen järjestämiseen, vaan mallien on tarkoitus toimia ideapankkina erilaisia toimintatapoja etsiville etäopettajille. Mallit ovat joko etäopettajien itsensä kirjoittamia tai opettajien haastattelujen pohjalta rakennettuja.

Malleja voi myös kommentoida ja lisätä niihin omia ideoita ja huomioita, jotka voisivat palvella myös muita opettajia.

Voit hakea malleja selaamalla alla olevaa listaa tai hakemalla malleja luokituksen mukaan:

Luokka-aste Alakoulu Yläkoulu Lukio
Oppilasryhmän koko Yksi oppilas Pieni (alle 10) Keskikokoinen (10-20) Suuri (yli 20)

 

Katso tästä, mitä tulee huomioida erilaisissa etäopetustilanteissa.

 

Uusia malleja?

Onko sinulla oma malli, jonka haluat jakaa? Mikäli sinulla on jo kokemusta etäopetuksesta ja haluat jakaa jonkin oman mallisi, jonka kaltaista ei vielä ole listassa, otathan yhteyttä: paivi.luoma[at]turku.fi

Lisätietoa

 • Luokka-aste alakoulu
 • Oppilasryhmän koko keskikokoinen tai suuri ryhmä (10-20 tai suurempi)
 • Oppiaine kielet (ja reaaliaineet)
 • Vuorovaikutus eriaikainen (opettaja-oppilas/oppilaat, oppilas-oppilas)
 • Media Oppimisalusta, ääni- ja videotallenteet, sähköposti, (verkkokokousjärj.)

Kuvaus

Ryhmä alakouluikäisiä ulkosuomalaisia oppilaita, jotka opiskelevat suomeksi etäopetuksessa

Lisätietoa

 • Luokka-aste lukio
 • Oppilasryhmän koko keskikokoinen ryhmä (10-20)
 • Oppiaine vieraat kielet
 • Vuorovaikutus eriaikainen (opettaja-oppilas/oppilaat, oppilas-oppilas)
 • Media blogit, oppimisalusta, Youtube

Kuvaus

Lukion valinnainen vieraan kielen kurssi, joka järjestetään pääosin etänä.

Lisätietoa

 • Luokka-aste lukio
 • Oppilasryhmän koko suuri ryhmä (yli 20)
 • Oppiaine reaaliaineet (maantieto)
 • Vuorovaikutus eriaikainen (opettaja-oppilas/oppilaat, oppilas-oppilas)
 • Media blogit, videotallenteet, sähköposti

Kuvaus

Kyseessä on lukion maantieteen valinnainen kurssi, johon osallistuu oppilaita kolmesta eri koulusta eri puolilta Suomea.

Lisätietoa

 • Luokka-aste alakoulu
 • Oppilasryhmän koko keskikokoinen ryhmä (10-20 oppilasta)
 • Oppiaine reaaliaineet (äidinkieli ja kirjallisuus)
 • Vuorovaikutus eriaikainen (opettaja-oppilas/oppilaat, oppilas-oppilas)
 • Media oppimisalusta, sähköposti, Youtube, videotallenteet

Kuvaus

Kyseessä on ulkosuomalaisten alakoululaisten etäkoulu (verkkokurssi), johon osallistuu oppilaita eri puolilta maailmaa.

Lisätietoa

 • Luokka-aste alakoulu, yläkoulu, lukio
 • Oppilasryhmän koko pieni ryhmä
 • Oppiaine kieliaineet (äidinkieli ja vieraat kielet)
 • Vuorovaikutus samanaikainen (opettaja-oppilas/oppilaat, oppilas-oppilas)
 • Media verkkokokousjärjestelmä

Kuvaus

Järjestetään joko lyhyempi etäväittelyjakso tai koko lukuvuoden kestävä etäväittelykurssi, jonka aikana kahden tai useamman eri koulun oppilaat väittelevät toisiaan vastaan.

Lisätietoa

 • Luokka-aste alakoulu, yläkoulu, lukio
 • Oppilasryhmän koko pieni ryhmä (max 10) tai keskikokoinen ryhmä (10-20)
 • Oppiaine vieraat kielet
 • Vuorovaikutus samanaikainen (opettaja-oppilaat, oppilas-oppilas)
 • Media verkkokokousjärjestelmä, chat

Kuvaus

Opettajalla on vieraan kielen kurssi (venäjä), jossa on mukana ystävyysluokka Venäjältä.

Lisätietoa

 • Luokka-aste yläkoulu, lukio, aikuisopiskelijat
 • Oppilasryhmän koko pieni tai keskikokoinen ryhmä
 • Oppiaine vieraat kielet
 • Vuorovaikutus saman- ja eriaikainen (opettaja-oppilas/oppilaat, oppilas-oppilas)
 • Media verkkokokousjärjestelmä, oppimisalusta, dokumenttikamera, tallenteet, sähköposti, yhteisöt, blogit

Kuvaus

Opettajalla on vieraan kielen kurssi, jolla on mukana oppilaita sekä luokassa että ympäri maakuntaa. Luokassa on 12 oppilasta, virtuaaliluokassa 10 useasta eri etäkoulusta. Malli soveltuu kielten ja muidenkin aineiden etäopetukseen.

Lisätietoa

 • Luokka-aste lukio
 • Oppilasryhmän koko keskikokoinen ryhmä (10-20)
 • Oppiaine pienuskonto (islam)
 • Vuorovaikutus samanaikainen (opettaja – oppilas/oppilaat, oppilas – oppilas) eriaikainen (opettaja – oppilas/oppilaat)
 • Media verkkokokousjärjestelmä, videotallenteet, oppimisalusta

Kuvaus

Kyseessä on islaminuskonnon pakollinen kurssi, johon osallistuu oppilaita neljästä eri koulusta.

Lisätietoa

 • Luokka-aste alakoulu, yläkoulu, lukio, aikuisopiskelijat
 • Oppilasryhmän koko keskikokoinen ryhmä (10-20)
 • Oppiaine äidinkieli sekä ruotsi ja englanti
 • Vuorovaikutus samanaikainen (opettaja – oppilas/oppilaat, oppilas-oppilas), eriaikainen (opettaja – oppilas/oppilaat, oppilas – oppilas)
 • Media verkkokokousjärjestelmät, videotallenteet, sähköposti, blogipalvelut

Kuvaus

Suomalaisilla ulkomaankouluilla on oma nettilehti, johon oppilaat kirjoittavat omia tekstejään, osittain myös lehtitekstityyppien mukaisesti. Tekstin lisäksi voidaan käyttää myös valokuvia ja videota. Sisällön tuottaminen on osana kielen oppitunteja tai kotitehtävänä.

Lisätietoa

 • Luokka-aste lukio, aikuisopiskelijat
 • Oppilasryhmän koko pieni tai keskikokoinen ryhmä
 • Oppiaine tietotekniikka
 • Vuorovaikutus samanaikainen (opettaja-oppilas/oppilaat, oppilas- oppilas), eriaikainen (opettaja-oppilas)
 • Media HTML-editori, videotallenteet, verkkokokousjärjestelmä, Google-sovellukset, neuvottelupalvelu, chat, koti-koulu-ohjelma, näytön tallennusohjelma, videoiden editointiohjelma, yhteisöpalvelu

Kuvaus

Kyseessä on lukion tietotekniikan kurssi, jossa tutustutaan HTML- ja CSS-ohjelmointikieliin ja tehdään omat kotisivut.

Lisätietoa

 • Luokka-aste alakoulu, yläkoulu
 • Oppilasryhmän koko pieni ryhmä (max 10)
 • Oppiaine vieraat kielet
 • Vuorovaikutus samanaikainen (opettaja-oppilas/oppilaat oppilas-oppilas), eriaikainen (opettaja-oppilas/oppilaat)
 • Media verkkokokousjärjestelmä, oppimisalusta, dokumenttikamera

Kuvaus

Opettajalla on vieraan kielen kurssi, jolla on mukana oppilaita kahdesta koulusta, viisi oppilasta opettajan omasta koulusta ja viisi etäkoulusta.

Lisätietoa

 • Luokka-aste lukio
 • Oppilasryhmän koko keskikokoinen ryhmä (10-20)
 • Oppiaine vieraat kielet
 • Vuorovaikutus saman- ja eriaikainen (opettaja-oppilas/oppilaat oppilas-oppilas)
 • Media verkkokokousjärjestelmä, oppimisalusta

Kuvaus

Opettajalla on vieraan kielen kurssi, jolla on mukana oppilaita kolmesta eri lukiosta.

Lisätietoa

 • Luokka-aste aikuisopiskelijat
 • Oppilasryhmän koko suuri ryhmä (yli 20)
 • Oppiaine äidinkieli ja kirjallisuus
 • Vuorovaikutus eriaikainen (opettaja-oppilas/oppilaat)
 • Media oppimisalusta, videotallenteet

Kuvaus

Opettajalla on äidinkielen ja kirjallisuuden oppilasryhmä sekä normaalissa päivälukiossa että aikuislukion puolella.

Lisätietoa

 • Luokka-aste aikuislukio
 • Oppilasryhmän koko yksi oppilas
 • Oppiaine reaaliaineet
 • Vuorovaikutus eriaikainen (opettaja – oppilas)
 • Media oppimisalusta

Kuvaus

Aikuislukion historian kurssi, joka on suoritettavissa koko lukuvuoden ajan omassa aikataulussa.

Lisätietoa

 • Luokka-aste lukio
 • Oppilasryhmän koko keskikokoinen ryhmä (10-20)
 • Oppiaine reaaliaineet
 • Vuorovaikutus eri- ja samanaikainen (opettaja-oppilas/oppilaat, oppilas-oppilas)
 • Media wiki

Kuvaus

Opettajalla on reaaliaineen (maantiede) kurssi, jonka hän pitää osittain verkossa osittain lähiopetuksena.

Lisätietoa

 • Luokka-aste alakoulu (soveltuvin osin myös yläkoulu)
 • Oppilasryhmän koko suuri ryhmä (yli 20)
 • Oppiaine ympäristö ja luonnontiede
 • Vuorovaikutus eri- ja samanaikainen (opettaja-oppilas/oppilaat, oppilas-oppilas)
 • Media oppimisalusta, verkkokokousjärjestelmä

Kuvaus

Kyseessä on koko lukuvuoden kestävä ympäristö- ja luonnontiedon projekti yhteistyössä kahden eri puolella Suomea olevan luokan kesken.

Lisätietoa

 • Luokka-aste alakoulu, yläkoulu, lukio
 • Oppilasryhmän koko pieni ryhmä (max 10)
 • Oppiaine vieraat kielet
 • Vuorovaikutus samanaikainen (opettaja-oppilas/oppilaat)
 • Media videoneuvottelulaitteisto, dokumenttikamera

Kuvaus

Opettajalla on opetettavana oppilasryhmä etänä pienessä saariston koulussa. Ryhmässä on samaan aikaan oppilaita kahdelta eri luokka-asteelta.