Etäopetuskone (5)

rattaatEtäopetuskoneen avulla löydät kohdennetusti etäopetusvinkkejä ja -materiaalia. Klikkaa linkkiä, joka parhaiten kuvaa tilannettasi. Voit myös selata erilaisia vaihtoehtoja alempaa tältä sivulta.

Minulla on oppilas, jolla on paljon pitkiä poissaoloja.

Olen kiinnostunut verkkokurssien järjestämisestä.

Olen kiinnostunut reaaliaikaisesta etäopetuksesta oppilasryhmille peruskoulussa tai lukiossa.

Haluaisin monipuolistaa opetustani etäopetuksen avulla.

Ei oikeastaan mikään edellä mainituista, mitä muuta olisi tarjolla?

Yleisimpiä tapoja tukea esimerkiksi pitkäaikaissairaan oppilaan pysymistä mukana koulutyössä ja sosiaalisten suhteiden ylläpidossa on reaaliaikainen etäyhteys koulun ja oppilaan välillä.

Tutustu näihin etäopetusmenetelmiin

Verkkokokoukset

Oppituntitallenteet

Tutustu näihin etäopetusmalleihin

Etäopetusta alakouluikäisille ulkosuomalaisille

Kielten samanaikainen luokka- ja etäopetus

Muuta materiaalia

Video: Etäyhteys sairastuneen oppilaan tukena

Video: Etäopetus erityistilanteissa

Video: Pitkäaikaissairaan oppilaan kokemuksia etäopetuksesta

 

Verkkokurssit mahdollistavat opiskelun ajasta ja paikasta riippumatta. Ne vaativat itsenäistä työskentelyotetta ja jonkin verran teknisiä valmiuksia. Verkkokursseihin voi myös yhdistää reaaliaikaisia etätapaamisia.

Tutustu näihin etäopetusmenetelmiin

Verkkokurssit

Verkkokokoukset

Tutustu näihin etäopetusmalleihin

Etäopetusta alakouluikäisille ulkosuomalaisille

Etäopetusta Suomesta ulkomaille verkkokurssin avulla

Monimuotoista etäopetusta lukiossa

Tietotekniikan kotisivukurssi, lähi- ja etäopiskelu

Verkkokurssi aikuislukiossa I

Verkkokurssi aikuislukiossa II

Verkkokurssi lukiossa

Muuta materiaalia

Video: Verkko-opetus

Reaali- eli samanaikaista etäopetusta voidaan järjestää jo alakoulusta lähtien, kunhan peruskoulun oppilaiden valvonta on järjestetty. Tällainen etäopetus mm. sujuvoittaa pienryhmäisten uskontojen opetusta ja laajentaa koulujen kielivalikoimaa kokoamalla oppilasryhmän yhteen eri koulujen oppilaista.

Tutustu näihin etäopetusmenetelmiin

Verkkokokoukset

Video-opetus

Tutustu näihin etäopetusmalleihin

Verkkokokousjärjestelmät ala- ja yläkoulun opetuksessa

Verkkokokousjärjestelmät lukio-opetuksessa

Videovälitteinen opetus ryhmälle

Muuta materiaalia

Video: Opetuksen saavutettavuus

Video: Verkkokokoukset etäopetuksessa