keskiviikko, 20 kesäkuu 2012

Valtakunnallisen etäopetustutkimuksen tuloksia

22.8.2011 / Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus

Tutkimuksen tavoitteena oli tehdä kartoitus Suomen yleissivistävän koulutuksen etäopetuksen tilasta. Tutkimukseen valittiin keväällä 2011 mukaan 36 olemassa olevaa tai jo päättynyttä etäopetushanketta yleissivistävän koulutuksen piiristä ympäri Suomea. Kyselyyn vastasi 142 opettajaa 22 eri etäopetushankkeesta.

Etäopetusta pidetään monin eri keinoin. Kyselyn tulosten pohjalta näyttäisi siltä, että valtaosin etäopetusta järjestetään vielä hyvin tutuilla tieto- ja viestintätekniikan työkaluilla (sähköpostit, oppimisalustat ja videoneuvottelu) ja perinteisiä oppimateriaaleja suosien (oppikirjat, internetin avoimet materiaalit yms.). Tuloksia tarkasteltaessa käy myös ilmi, että etäopetuksessa tiedottamisen ohella yleisin toimintatapa on vuorovaikutus opettajan ja oppilaiden välillä sekä oppimateriaalin välittäminen oppilaille erilaisten etäopetuksen työkalujen avulla. Kyselyssä selvitimme myös, minkälaisia ongelmia etäopettajat ovat kohdanneet omassa työssään.

Lue lisää: Raportti (pdf) | Esitys (pps)

Luettu 5208 kertaa