keskiviikko, 20 kesäkuu 2012

Oppimisympäristöjen tutkimus - etäopetus Suomessa

17.2.2012 / Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus

Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Suomen yleissivistävässä koulutuksessa toimivien opettajien tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käytön nykytilaa ja kehitystarpeita erityisesti etäopetuksen näkökulmasta. Kysely lähetettiin marraskuussa 2011 sähköpostitse Suomen kaikkien peruskoulujen ja lukioiden rehtoreille, joita pyydettiin toimittamaan kysely eteenpäin oman koulunsa opettajille. Kyselyyn vastasi 2493 opettajaa eri puolilta Suomea.

Tutkimuksen tulosten perusteella näyttää siltä, että etäopetus Suomen yleissivistävässä koulutuksessa pohjautuu pitkälti tuttuun ja turvalliseen. Etäopetusta järjestävät opettajat käyttävät opetuksessaan ennestään tuttuja sovelluksia ja etäopetuksen työkaluja kuten sähköpostia, oppimisalustoja ja videoneuvottelulaitteistoja. Myös muiden opettajien kiinnostus suuntautuu pitkälti näiden tutumpien sovellusten käyttöön. Tulosten mukaan etäopetukseen suhtaudutaan melko myönteisesti – myös niiden opettajien keskuudessa, jotka eivät ole koskaan etänä opettaneet. Lisäksi se mitä opettajat näyttävät pitävän tärkeänä etäopetuksen onnistumisen kannalta, ei juuri eroa niistä tekijöistä, jotka ovat tärkeitä lähiopetuksessa kuten vuorovaikutus sekä oppilaiden motivointi ja aktivointi.

Lue lisää: Raportti (pdf)

Luettu 5517 kertaa