Tillbaka  
Verksamhetsidé

Cygnaeus skola är en grundskola (årskurserna 1-6) i en språklig glesbygd för svensk- och tvåspråkiga elever i Åbo med omnejd. Lärarna ser som sin uppgift att fostra eleverna till goda studievanor och att medvetet satsa på språk och skapande verksamhet.
 

 CYGNÆUS SKOLA
 Mariegatan 7, 20100 Åbo
 

Åbos webbsida