Tillbaka  
Svenska skolor i Åbo

I Åbo finns det två svenskspråkig grundskolor med årskurserna 1-6. Den andra skolan är Sirkkala skola. Efter årskurs 6 fortsätter eleverna sin skolgång i St. Olofskolan. Det svenskspråkiga gymnasiet i Åbo heter Katedralskolan. Gertrudskolan (Kerttulin koulu) har en svensk språkbadsklass.

Cygnaeus skola delar skolgård med Puolalan koulu som finns i samma kvarter som Cygnaeus skola.

 CYGNÆUS SKOLA
 Mariegatan 7, 20100 Åbo

Åbos webbsida