Tillbaka  
Skolans julfester 2017

Årskurs
Datum
Tid
1
12.12 18.00
2
20.12 18.00
3
19.12 18.00
4
14.12 18.00
5
18.12 18.00
6
21.12 18.00

 

 CYGNÆUS SKOLA
 Mariegatan 7, 20100 Åbo
 

Åbos webbsida