Tillbaka  
Språkprogrammet

Från och med årskurs 3 läser eleven endera A1 finska  eller A1 engelska. Valet sker i åk 2. Från och med årskurs 4 läser eleven A2 engelska eller A2 finska (modersmålsinriktad).

Det betyder att från och med årskurs 4 läser eleven två språk: A1 och A2.

I åk6 kan eleven välja mellan franska, spanska och tyska som frivilligt B-språk.

Språkundervisningen sker i Cygnaeus skola.


 

 CYGNÆUS SKOLA
 Mariegatan 7, 20100 Åbo
 
i

Åbos webbsida