Tillbaka  


 

Cygnaeus skola har samarbetat med Sirkkala skola, St. Olofsskolan samt den finskspråkiga undervisningssektorn i Åbo med utformandet av innehållet i de enskilda läroämnena utgående ifrån Grunderna för läroplanen utgivna av Utbildningstyrelsen.

Läroplanen är ett levande dokument som ständigt genomgår en granskning och bearbetning.

Den ny läroplan har trätt i kraft hösten 2016. Grunderna för den nya läroplanen finns till påseende (http://www.oph.fi/lp2016/grunderna_for_laroplanen)..


 CYGNÆUS SKOLA
 Mariegatan 7, 20100 Åbo


Åbos webbsida