Tillbaka  
Samarbetet hem och skola

Skolan är en betydande medfostrare. Det är därför viktigt att vår kontakt med hemmen och vårdnadshavarna är nära, öppen och baserad på ömsesidigt förtroende. Vi informerar om vår verksamhet skriftligt, via föräldramöten och allmänna informationsmöten, hemsidan på Internet och via skolans informationsblad Svanen. Elevens kontakthäfte är även en viktig informationskanal.

Det är viktigt att Du tar kontakt när något är oklart, förbryllande eller Du har något som Du önskar reda ut eller diskutera rörande Ditt barns skolgång. I första hand svarar respektive elevs klasslärare på frågor som berör skolgången. 

I vår skola fungerar också föreningen Hem och skola i Åbo. Hem och skola i Åbo rf/Cygnaeussektionen hjälper skolan ekonomiskt med en del inventarie- och andra anskaffningar. Hem och skola i Åbo rf/Cygnaeussektionen stöder elevklubbsverksamheten i skolan på ett betydande sätt.

Föräldrarna väljer 2-4 klassombud i varje klass. Klassombuden sammankallar föräldrar och elever till möten och aktiviteter och deltar i Hem och skola i Åbo rf/Cygnaeussektionens möten. Cygnaeussektionens kommande möten hittar du på vår hemsida http://cygnaeus.hemochskola.fi. Mötena är öppna för alla intresserade föräldrar. Sektionen ordnar även diskussionskvällar och olika evenemang för att stöda skolans verksamhet.

Hem och skola i Åbo rf/Cygnaeussektionens ordförande är
Caj Karlsson


 

 CYGNÆUS SKOLA
 Mariegatan 7, 20100 Åbo

Åbos webbsida