Tillbaka  
Ersättande av elevernas personliga egendom

Elevers personliga egendom kan ersättas endast om den söndrats under lektionstid. Om eleven handlat mot givna regler ersätts inte den förstörda egendomen. Staden ersätter inte heller egendom som lämnats i garderoben, söndrats/försvunnit under rasten eller skolvägen. Egendom som eleven tagit med till skolan frivilligt t.ex. mobiltelefoner eller cd-/md-spelare ersätts inte.

Stölder som hänt i skolan är brott, då bör elevens vårdnadshavare göra en brottsanmälan till polisen. Skolan försöker även utreda det inträffade.


 

 CYGNÆUS SKOLA
 Mariegatan 7, 20100 Åbo

Åbos webbsida