Tillbaka  
Frånvaroanmälan

Meddela alltid till skolan om ditt barn är sjukt. Vid behov ordnas stödundervisning efter sjukdomen.

Vi kan också bevilja rätt till frånvaro av andra skäl. Klassläraren beviljar ledighet för 1-3 dagar. Rektor beviljar längre ledighet. Blankett fås från skolan eller via skolans hemsida.

Ansök om rätt till frånvaro i god tid. Observera att eleven skall inhämta det klassen lärt sig under frånvarotiden. Eleven befrias från skolgång, inte från läroplikten.Blankett

Gör så här:

  1. Öppna, fyll i och skriv ut blanketten.
  2. Målsman under-tecknar blanketten.
  3. Returnera blanketten till klassläraren senast 2 veckor före tänkt frånvaro.
    Observera!
    Endast fullständigt ifyllda och under-tecknade blanketter beaktas.

<<Frånvaroblankett

 

 CYGNÆUS SKOLA
 Mariegatan 7, 20100 Åbo
 1

Åbos webbsida