Tillbaka  
Allmänt om Cygnæus skola

Cygnaeus skola grundades den 15 januari 1872 kl. 3 på eftermiddagen och verkade först  vid Salutorget (dåtida Alexanderstorget), sedan i gamla flickskolans fastighet på Eriksgatan 18. Vi har verkat i Turun Lyseo-huset på Mariegatan 7 sedan 1997.

I Cygnaeus skola arbetar 353 elever, rektor Nicke Wulff, 24 lärare (klasslärare, språklärare, lärare i textil och teknisk slöjd, speciallärare och resurslärare) och fem skolgångsbiträden, en skolsekreterare, en vaktmästare, och husmor samt två köksbiträden . Skolan har också tillgång till en egen skolhälsovårdare. Läkare, psykolog och kurator delar skolan med de svenskspråkiga skolorna i staden. Eleverna har ett elevråd som väljs bland eleverna i skolan. I byggnaden verkar dessutom stadens förskola, Folkhälsans och församlingens eftermiddagsvård. Cygnaeus morgonklubb r.f. ordnar morgonklubb för skolans elever samt eftermiddagsvård för elever på åk 3-4. I huset hålls klubbverksamhet, arbetarinstitutets kurser och kvällsverksamhet i stadens regi. Fastigheten uthyrs även för kurser, fester med mera.

Lärarna arbetar i lärarlag, åk 1–2, åk 3–4 och åk 5–6, med planering och utvecklingsarbete. Cygnaeus skola har en egen föräldraförening som hör till Hem och Skola r.f.

 

 CYGNÆUS SKOLA
 Mariegatan 7, 20100 Åbo
 

Åbos webbsida