Tillbaka  
Föreningen Cygnaeus Morgonklubb rf

Eftermiddagsklubb åk3-4

Föreningen Cygnaeus Morgonklubb rf ordnar fr.o.m hösten 2013 eftermiddagsverksamhet i Cygnaeus skola alla skoldagar kl. 12.30-16.30.
Eftermiddagsklubben riktar sig till elever i årskurserna 3-4.

Eftermiddagsklubben håller till i skolans utrymmen och utomhus (skolans gård).
I eftermiddagsklubben ingår bl a utevistelse, mellanmål, läxor, pyssel, spel, läsning, fri lek och/eller vila.

För att ert barn ska kunna utnyttja eftermiddagsklubben betalas en medlemsavgift om 60 euro/läsår till föreningen. Om ert barn också går i morris räcker det dock med en medlemsavgift för bägge klubbarna.

Närmare information om betalningen av medlemsavgiften fås av ledaren då barnet börjar i eftermiddagsklubben.
Ytterligare ska barnet varje morgon hon/han utnyttjar klubben betala 2 euro kontant till ledaren.

 Man kan komma till eftermiddagsklubben utan förhandsanmälan, en eller flera eftermiddagar i veckan, alltid när ert barn behöver eftermiddagsklubben.
OBS! Första gången ert barn kommer till eftermiddagsklubben bör en förälder hämta barnet till eftermiddagsklubben.

Eftermiddagsklubben är fritidsbetonad och ska utgöra ett komplement till skolarbetet. Vi vill erbjuda barnen en trygg eftermiddag med varierande sysselsättning.

För ytterligare upplysningar om verksamheten, vänligen kontakta eftisledarna, tfn 050-599 1514 eller eftermiddagsklubben(a)gmail.com

För ytterligare information om föreningen, vänligen kontakta Jennifer Penttinen jennifer.penttinen(a)abo.fi
 

 CYGNÆUS SKOLA
 Mariegatan 7, 20100 Åbo

Åbos webbsida